BIOGRAPHY

Aleksander Peca was born on July  20 , 1972 in Nova Gorica. After  finishing grammar school in Nova Gorica he went on to study painting at the Accademia di Belle Arti di Venezia (the Academy of Fine Arts) in Italy, where, in 1991, he graduated with Professor Carlo di Raco, within the prescribed time. Peca's work is based on an analysis of visible reality, freely caught by the eye of the camera. The basis of his painting models is a photo which can be changed by a greater or lesser sensibility of painting techniques. Over the years, his painting themes have been changing, but became increasingly connected to the fascinating world of Japan. Author's enduring fascination with Japan comes from his chidlhood; the visual power of anime and manga has left a deep mark on his creativity. The focus, however, remained the operation of the painting surface itself. Peca strives to come close to the photographic accuracy employed by American Photorealists of the 60s and 70s (Don Eddy, Chuck Close, Richard McLean...). He does this in a traditional way that is with paints and brushes.

 

 

Rojen 20. julija 1972 v Novi Gorici.Po končani gimnaziji, ki jo je obiskoval v Novi Gorici, je študij nadaljeval na Akademiji lepih umethosti v Benetkah, smer slikarstvo. Diplomiral je v predpisanem roku oktobra 1999 pri profesorju Carlu di Racu. Njegovo delo je temeljilo na analizi vidne resničnosti, tako kot jo neobremenjeno zabeleži oko fotografskega aparata. Temelj njegovih modelov je fotografska predloga, ki jo najkasneje spremeni večja ali manjša občutljivost slikarskih prijemov. Tematika se je z leti spreminjala; v zadnjem času se je nekako ustalila okrog tistega fascinantnega sveta, ki ga ustvarja fenomen, imenovan Japonska. Usodne privlačnost se je začela že v otroških letih, in sicer ob gledanju t.i. animejev. Vizualna moč le teh, kasneje pa stripovskih mang, je pustila močno sled. V ospredju pa seveda ostaja delovanje slikarske površine same. S čopičem in barvami (torej tradicionalno) se avtor skuša približati fotografski natančnosti po vzoru ameriških slikarjev t.i. fotorealizma in 60. oz. 70 letih (Don Eddy, Chuck Close, Richard McLean, ...)